v Moravském krasu

Obecní knihovna

Knihovna je umístěna v budově obecního úřadu Holštejn a je majetkem obce, která také řídí její provoz.

Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna

Provozní doba:

Pondělí

14.00 - 18.00 hodin

Středa

10.00 - 12.00 hodin
14.00 - 18.00 hodin

K dispozici je počítač s připojením na internet a tiskárna.

V roce 2017 byl za pomoci dotačního programu rozvoje venkova pořízen nový počítač,  projektor a reproduktor, který se používá při práci s dětmi v rámci kulturních akcí v obci.

Pro čtenáře je připraveno více jak tisíc svazků knih, v naší knihovně je registrováno 30 čtenářů.

V roce 2016 byla po havárii spadlého stropu provedena rekonstrukce knihovny za finanční podpory z dotačního programu "Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016" ve výši 29 000,- Kč. Zbylé náklady byly použity z rozpočtu obce.

V současné době je knihovna opět v provozu a podařilo se v roce 2017 z dotačního programu zajistit i technické zázemí knihovny tak, abychom mohli zábavnou formou lépe pracovat hlavně s dětmi a  zapojili do čtení klasických knih co nejvíce čtenářů.


Knihovna neprovozuje meziknihovní výpůjční službu. Spolupracuje však s Městskou knihovnou v Boskovicích, odkud z regionálního oddělení pololetně dováží nové knihy. Eventuelně je možno zajistit knihy dle potřeb a zájmu našich čtenářů.


Naše knihovna se 1.11.2011 zapojila do systému REKS (REgionální Knihovní Systém Blansko), jenž umožňuje čtenářům najít požadovanou knihu v knihovnách do systému zapojených.

V katalogu si v pohodlí domova vyhledáte v On-line katalogu knihu a ihned zjistíte, zda se nachází v obecním knižním fondu.

On-line katalog ZDE


Knihovnice - Svatoslava Machalíková

E-mail: ou.holstejn@holstejn.eu
Mobil: +420 723 135 139