v Moravském krasu

Obecní knihovna

Knihovna je umístěna v budově obecního úřadu Holštejn a je majetkem obce, která také řídí její provoz.

Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna

Provozní doba:

Pondělí

14.00 - 18.00 hodin

Středa

09.00 - 11.00 hodin
14.00 - 18.00 hodin

K dispozici je počítač s připojením na internet a tiskárna.

Pro čtenáře je připraveno více jak tisíc svazků knih, v naší knihovně je registrováno 28 čtenářů.


Knihovna neprovozuje meziknihovní výpůjční službu. Spolupracuje však s Městskou knihovnou v Blansku, odkud z regionálního oddělení pololetně dováží nové knihy. Eventuelně je možno zajistit knihy dle potřeb a zájmu našich čtenářů.


Naše knihovna se 1.11.2011 zapojila do systému REKS (REgionální Knihovní Systém Blansko), jenž umožňuje čtenářům najít požadovanou knihu v knihovnách do systému zapojených.

On-line katalogy ZDE


Knihovnice - Svatoslava Machalíková

E-mail: ou.holstejn@holstejn.eu
Mobil: +420 723 135 139