v Moravském krasu

Datové schránky

Vstup do datové schránky

Na stránkách naleznete souhrnné informace o systému datových schránek. Jsou Vám k dispozici metodické postupy pro jednotlivé skupiny uživatelů systému. Najdete zde i novinky, loga i další soubory ke stažení, tiskové zprávy, slovník pojmů a další užitečné informace.

Dne 1.7. 2009 byl spuštěn Informačních systém datových schránek. Stalo se tak podle zákona 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a následujících vyhlášek.

Informační systém datových schránek se dále řídí Provozním řádem.

Datové schránky mění díky informačním technologiím způsob doručování (přijímání a podávání) úředních dokumentů. Pomocí datových schránek bude možné zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci a také je takto od nich přijímat.

Tento způsob komunikace nahradí klasický způsob doručování v listinné podobě, protože zákon o datových schránkách zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou verzi zasílaného dokumentu. Orgánům veřejné moci a právnickým osobám budou datové schránky zřízeny automaticky, všem ostatním na základě jejich žádosti.
Výsledkem realizace projektu informačního systému datových schránek bude efektivnější - tedy rychlejší, levnější a spolehlivější veřejná správa, což pozitivně pocítí každý občan.

Pokud nejste mezi těmi, kterým je schránka zřizována ze zákona a rádi byste si ji zřídili, zde je ke stažení formulář.