v Moravském krasu

E-Podatelna obecního úřadu Holštejn

E-mailová adresa elektronické podatelny: podatelna@holstejn.eu

Elektronická podatelna je určena pro příjem datových zpráv, určených obecnímu úřadu obce Holštejn, zasílaných pomocí e-mailu. Jednou e-mailovou zprávou zasílejte pouze jedno podání.

Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Datové zprávy jsou přijímány v těchto formátech:

♦ txt, doc, xls, rtf, pdf,  nebo v dalších běžně používaných formátech

Datové zprávy doručené osobně nebo poštou, přijímáme pouze na těchto datových nosičích:

CD, Disketa 3,5"

Datová zpráva, u které bude zjištěn škodlivý kód, nebude zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, bude na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.


Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesilatele obratem e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu, uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, přítomnosti viru atd. Neprojde-li e-podání některou kontrolou, není e-podatelnou přijato a ve zprávě je pak uveden konkrétní důvod. Vypsány jsou i identifikační údaje e-podání. Vlastní potvrzení je textový soubor, tvořící přílohu elektronicky podepsaného e-mailu.

Po přijetí elektronického podání, je elektronická písemnost podána do spisové služby úřadu. Další postup je již stejný jako u běžného podání.

Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č.016/01.01).

E-podatelna obce Holštejn je způsobilá přijímat elektronická podání, která odesilatel opatří elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Elektronicky podepsané podání má stejnou právní váhu jako písemnost, podepsaná vlastnoručně.
E-mail opatřený elektronickým podpisem musí být ve formátu "prostý text" ! Pokud použijete formát zprávy "HTML" nebude elektronický podpis platný!

Chcete-li se s problematikou elektronického podpisu seznámit blíže, můžete tak učinit zde:
- http://www.postsignum.cz/
http://www.ica.cz
http://www.mvcr.cz

Adresa pro osobní a poštovní příjem datových zpráv na datových nosičích:

 • obec Holštejn
  Holštejn 59
  Sloup v Moravském krasu
  679 13
 • Úřední hodiny:

  Pondělí

  14.00 - 18.00 hodin

  Středa

  08.00 - 11.00 hodin
  14.00 - 18.00 hodin

  Pátek

  08.00 - 11.00 hodin

 

© 2009 Obecní úřad Holštejn, všechna práva vyhrazena