v Moravském krasu

OZV č. 2/2018 O nočním klidu

Zastupitelstvo obce schválilo na svém 24.zasedání, usnesením č. 10,  vyhlášku č.2/2018 O nočním klidu.

Její plné znění ZDE

OZV č. 1/2017 O nočním klidu

zastupitelstvo obce schválilo na svém 19.zasedání vyhlášku č.1/2017 O nočním klidu.

Plné znění ZDE

OZV č. 2/2015 O místních poplatcích

Zastupitelstvo obce schválilo OZV č.2/2015 O místních poplatcích.

Její plné znění ZDE

OZV č.1/2015 O nakládání s odpady

Zastupitelstvo obce schválilo OZV č. 1/2015

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Holštejn.

Plné znění ZDE