v Moravském krasu

Stanoviště kamenné úřední desky se nachází

na západní straně budovy obecního úřadu, vedle vchodu do kulturního domu.

Na návsi, naproti autobusové zastávce je umístěna

informační tabule s ostatním oznámením.


 

Zákaz vstupu do lesů

Image230817160201-000

Vyvěšeno : 23.8.2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

konané ve dnech 20. a 21. října 2017

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Vyvěšeno : 14.8.2017

Rozhodnutí

Hejtman Jihomoravského kraje vyhlásil

od 18. července 2017 do odvolání pro

celé území Jihomoravského kraje

DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ

Vyvěšeno : 19.7.2017

DSO - Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras

Závěrečný účet za rok 2016

Vyvěšeno : 19.7.2017

Sdělení o zveřejnění - SVAK

Dokument k nahlédnutí

Vyvěšeno : 19.7.2017

Vymezení nočního klidu

Data vymezení nočního klidu najdete ZDE

vyvěšeno : 10.7.2017

Zápis z 20. schůze OZ

Dokument k nahlédnutí

Vyvěšeno : 30.6. 2017

Sejmuto : 16.7. 2017

20.řádná schůze zastupitelstva obce

Program k nahlédnutí

Vyvěšeno : 14.6.2017

Sejmuto : 23.6.2017

Zpráva ze Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras

Upozornění - vymezení nočního klidu

Vymezení nočního klidu

Dle obecně závazné vyhlášky č.1/2017 se dne 26. a 27. května 2017 vymezuje doba nočního klidu od 2°° do 6°° z důvodu konání tradičního závodu psů " Dogtreking"

Vyvěšeno : 22.5.2017

Sejmuto : 29.5.2017

Záměr prodat obecní pozemek

K nahlédnutí

Vyvěšeno : 30.4.2017

Sejmuto : 16.5.2017

Zápis z 19. schůze zastupitelstva

Dokument k nahlédnutí

Vyvěšeno : 30.4.2017

Sejmuto : 16.5.2017

Veřejná vyhláška Finančního úřadu

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů

Dokument k nahlédnutí

Vyvěšeno : 24.4.2017

Sejmuto : 24.5.2017

19. schůze zastupitelstva obce

Pozvánka k nahlédnutí

Vyvěšeno : 13.4.2017

Sejmuto : 21.4.2017

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu

Návrh vyhlášky, která se bude schvalovat na 19. schůzi zastupitelstva obce.

Plné znění vyhlášky ZDE

Vyvěšeno : 5.4.2017

Sejmuto : 20.4.2017

Závěrečný účet za rok 2016

K nahlédnutí

Vyvěšeno : 22.3.2017

Sejmuto : 7.4.2017

Záměr prodat obecní pozemek

Dokument k nahlédnutí

Vyvěšeno : 4.2.2017

Sejmuto : 25.2.2017

Záměr prodat obecní pozemek

Dokument k nahlédnutí

Vyvěšeno : 4.2.2017

Sejmuto : 25.2.2017

Zápis z 18. schůze zastupitelstva

Dokument k nahlédnutí

Vyvěšeno : 4.2.2017

Sejmuto : 20.2.2017

18.řádná schůze OZ

Program k nahlédnutí

Vyvěšeno : 18.1.2017

Sejmuto : 27.1.2017

Záměr pronajmout místnost v budově OÚ

Dokument k nahlédnutí

Vyvěšeno : 25.12.2016

Sejmuto : 10.1.2017 

Zápis ze 17. schůze zastupitelstva

Dokument k nahlédnutí

Vyvěšeno : 25.12.2016

Sejmuto : 10.1.2017 

17. řádná schůze

Program k nahlédnutí

Vyvěšeno : 8.12.2016

Sejmuto : 16.12.2016

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017

K nahlédnutí

Vyvěšeno : 30.11.2016

Sejmuto : 30.12.2016

Veřejná vyhláška

Zápis z 16. schůze zastupitelstva

Dokument k nahlédnutí

Vyvěšeno : 30.10.2016

Sejmuto : 30.11.2016 

16. řádná schůze

Program k  nahlédnutí 

Vyvěšeno : 12.10.2016

Sejmuto :  20.10.2016

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích.

Dokument k nahlédnutí

Mapa k nahlédnutí

Vyvěšeno : 3.10.2016

Sejmuto : 3.11.2016

Zápis z 15. schůze zastupitelstva obce

Zápis k nahlédnutí

Vyvěšeno : 29.8.2016

Sejmuto : 15.9.2016

Záměr prodat část obecního pozemku

Záměr pronajmout obecní pozemek

K nahlédnutí

Vyvěšeno : 29.8.2016

Sejmuto : 15.9.2016

15. řádná schůze OZ

Starosta obce svolává 15. řádnou schůzi obecního zastupitelstva na 25.8.2016

Program schůze k nahlédnutí ZDE

Vyvěšeno : 18.8.2016

Sejmuto : 26.8.2016

Zápis ze 14. schůze zastupitelstva obce

K nahlédnutí

Vyvěšeno : 30.7.2016

Sejmuto : 15.8.2016

14. řádná schůze OZ

Starosta obce svolává 14. řádnou schůzi obecního zastupitelstva na 21.7.2016

Program schůze k nahlédnutí ZDE

Vyvěšeno : 14.7.2016

Sejmuto : 22.7.2016

Zápis ze 13. schůze zastupitelstva obce

K nahlédnutí

Záměr o prodeji

Vyvěšeno : 22.5.2016

Sejmuto : 10.6.2016

Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras

Návrh rozpočtu 2016

Audit MK

Závěrečný účet 2015

Vyvěšeno : 19.5.2016

Sejmuto : 5.6.2016

13. řádná schůze OZ

Starosta obce svolává 13. řádnou schůzi obecního zastupitelstva na 12.5.2016

Program schůze k nahlédnutí ZDE

Vyvěšeno : 5.5.2016

Sejmuto : 13.5.2016

Finanční úřad - veřejná vyhláška

Hromadný předpisný seznam 

Vyvěšeno: 2.5.2016

Sejmuto : 2.6.2016

Výsledná kalkulace vodného a stočného 2015

K nahlédnutí

Vyvěšeno : 29.4.2016

Sejmuto : 20.5.2016

Závěrečný účet obce za rok 2015

K nahlédnutí

Součástí závěrečné zprávy o hospodaření obce je

Zápis z přezkoumání hospodaření obce za rok 2015

Vyvěšeno : 22.4.2016

Sejmuto : 22.5.2016

Vyložení katastrálního operátu k veřejnému nahlédnutí

Obecní úřad Holštejn podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-1/2015-701 oznamuje, že v budově Obecního úřadu ,Holštejn čp.59, ve dnech: pondělí 11.4. a pondělí 18.4.2016 od 14 do 17 hodin. V ostatní pracovní dny po telefonické dohodě s pracovníkem Obecního úřadu, tel. 723 135 139, v období od 11.4.2016 do 22.4.2016, bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území Holštejn - v zastavěné části obce a u pozemků nezahrnutých do již dokončené komplexní pozemkové úpravy obce Holštejn.

Podrobné informace ZDE

Vyvěšeno : 7.3.2016

Sejmuto : 15.4.2016

Zápis z 12. schůze zastupitelstva obce

K nahlédnutí 

Přílohou zápisu je Záměr obce pronajmout pozemky v lokalitě "Chatová oblast"

Vyvěšeno : 29.2.2016

Sejmuto : 20.3.2016

12. řádná schůze OZ

Starosta obce svolává 12. řádnou schůzi obecního zastupitelstva na 25.2.2016

Program schůze k nahlédnutí ZDE

Vyvěšeno : 18.2.2016

Sejmuto : 26.2.2016

Zápis z 11. schůze zastupitelstva

K nahlédnutí

vyvěšeno : 26.12.2015

sejmuto : 10.1.2016

OZV č.2/2015 O místních poplatcích

K nahlédnutí

Vyvěšeno : 18.12.2015

Sejmuto : 2.1.2016

11. řádná schůze OZ

Starosta obce svolává 11. řádnou schůzi obecního zastupitelstva na 17.12.2015

Program schůze k nahlédnutí ZDE

Vyvěšeno : 10.12.2015

Sejmuto : 18.12.2015

Rozpočet SVAK na rok 2016

K nahlédnutí

Vyvěšeno : 7.12.2015

Sejmuto : 22.12.2015

Záměr pronajmout nebytové prostory

K nahlédnutí

Vyvěšeno : 30.11.2015

Sejmuto : 4.1.2016

Záměr o prodeji pozemku

K nahlédnutí

Vyvěšeno : 30.11.2015

Sejmuto : 16.12.2015

Zápis z 10.zasedání zastupitelstva

K nahlédnutí

vyvěšeno : 30.11.2015

sejmuto : 16.12.2015

Rozpočtový výhled obce 2017-2019

K nahlédnutí

Vyvěšeno : 30.11.2015

Sejmuto : 15.12.2015

Návrh rozpočtu obce na rok 2016

K nahlédnutí

Vyvěšeno : 30.11.2015

Sejmuto : 15.12.2015

10. řádná schůze OZ

Starosta obce svolává 10. řádnou schůzi obecního zastupitelstva na 26.11.2015

Program schůze k nahlédnutí ZDE

Vyvěšeno : 19.11.2015

Sejmuto : 27.11.2015

Veřejná vyhláška

Oznámení o návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Holštejn

Vyvěšeno : 12.10.2015

Sejmuto : 2.11.2015

Návrh k projednání je k nahlédnutí na obecním úřadě Holštejn v době úředních hodin.

Záměr prodeje obecního pozemku

K nahlédnutí ZDE

Vyvěšeno : 6.10.2015

Sejmuto : 21.10.2015

Záměr pronájmu obecního pozemku

K nahlédnutí ZDE

Vyvěšeno : 6.10.2015

Sejmuto : 21.10.2015

Zápis z 9.zasedání zastupitelstva

K nahlédnutí

Vyvěšeno : 6.10.2015

Sejmuto : 22.10.2015

9. řádná schůze OZ

Starosta obce svolává 9. řádnou schůzi obecního zastupitelstva na 1.10.2015

Program schůze k nahlédnutí ZDE

Vyvěšeno : 24.9.2015

Sejmuto : 2.10.2015

Zápis z 8.zasedání zastupitelstva

Dokument k nahlédnutí

Vyvěšeno : 20.7.2015

Sejmuto : 20.8.2015

8. řádná schůze OZ

Starosta obce svolává 8. řádnou schůzi obecního zastupitelstva na 16.7.2015

Program schůze k nahlédnutí ZDE

Vyvěšeno : 9.7.2015

Sejmuto : 17.7.2015

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva

K nahlédnutí ZDE 

Vyvěšeno : 30.5.2015

Sejmuto : 17.6.2015

7. řádná schůze OZ

Starosta obce svolává 7. řádnou schůzi obecního zastupitelstva na 21.5.2015

Program schůze k nahlédnutí ZDE

Vyvěšeno : 14.5.2015

Sejmuto : 22.5.2015

MAS Moravský kras

Závěrečný účet 2014 k nahlédnutí   ZDE

Návrh rozpočtu 2015 k nahlédnutí ZDE

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2014 k nahlédnutí ZDE

Vyvěšeno : 11.5.2015

Sejmuto : 28.5.2015

Vyúčtování položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Podrobné info ZDE

Vyvěšeno : 29.4.2015

Sejmuto : 30.5.2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014

Kompletní zpráva ZDE

Vyvěšeno :2.4.2015

Sejmuto : 20.4.2015 

Závěrečný účet obce za rok 2014

Kompletní zpráva ZDE

Vyvěšeno : 2.4.2015

Sejmuto : 20.4.2015

Zápis z 6.zasedání zastupitelstva obce

Dokument k nahlédnutí ZDE

Vyvěšeno : 25.3.2015

Sejmuto : 25.4.2015

Veřejná vyhláška JMK

Více info ZDE

vyvěšeno : 23.3.2015

Sejmuto : 31.5.2015

6. řádná schůze OZ

Starosta obce svolává 6. řádnou schůzi obecního zastupitelstva na 16.3.2015

Program schůze k nahlédnutí ZDE

Vyvěšeno : 9.3.2015

Sejmuto : 18.3.2015

Zápis z 5. schůze zastupitelstva obce

K nahlédnutí ZDE 

Vyvěšeno : 20.2.2015

Sejmuto : 18.3.2015

5. řádná schůze OZ

Starosta obce svolává 5. řádnou schůzi obecního zastupitelstva na 12.2.2015

Program schůze k nahlédnutí ZDE

Vyvěšeno : 4.2.2015

Sejmuto : 20.2.2015

zápis ze 4. řádné schůze obecního zastupitelstva

k nahlédnutí ZDE

vyvěšeno : 26.1.2015

sejmuto : 26.2.2015

OZV o odpadech

Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku č. 1/2015 o odpadech

Vyhláška v plném znění ZDE

Vyvěšeno : 21.1.2015

Sejmuto : 21.2.2015

Zápis z 3.zasedání zastupitelstva

K nahlédnutí ZDE

Vyvěšeno : 19.1.2015

Sejmuto : 19.2.2015

4. řádná schůze OZ

Starosta obce svolává 4. řádnou schůzi obecního zastupitelstva na 13.1.2015

Program schůze k nahlédnutí ZDE

Vyvěšeno : 13.1.2015

Sejmuto : 22.1.2015

3. řádná schůze OZ

Starosta obce svolává 3. řádnou schůzi obecního zastupitelstva na 13.1.2015

Program schůze k nahlédnutí ZDE

Vyvěšeno : 5.1.2015

Sejmuto : 15.1.2015

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva

K nahlédnutí ZDE

Vyvěšeno : 23.12.2014

Sejmuto : 20.1.2015

OZV o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce schválilo na své řádné schůzi konané dne 18.12.2014 obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích platnou od ledna 2015.

Celý text k nahlédnutí ZDE.

Vyvěšeno: 19.12.2014

Sejmuto: 3.1.2015

2. řádná schůze OZ

Starosta obce svolává 2. řádnou schůzi obecního zastupitelstva na 18.12.2014

Program schůze k nahlédnutí ZDE

Vyvěšeno : 10.12.2014

Sejmuto : 25.12.2014

Návrh rozpočtu "Svazku vodovodů a kanalizací" na rok 2015

Více :  ZDE

Vyvěšeno : 3.12.2014

Sejmuto : 18.12.2014

Návrh obecního rozpočtu pro 2015

Obec Holštejn zveřejňuje návrh rozpočtu pro rok 2015.

Vyvěšeno: 2.12.2014

Sejmuto: 20.12.2014

Zápis z 1. schůze zastupitelstva

K nahlédnutí ZDE

Vyvěšeno : 21.11.2014

Sejmuto : 21.12.2014

1. řádná schůze OZ

Starosta obce svolává 1. řádnou schůzi obecního zastupitelstva na 20.11.2014

Program schůze k nahlédnutí ZDE

Vyvěšeno : 13.11.2014

Sejmuto : 22.11.2014

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Holštejn

Zápis ze zasedání k nahlédnutí ZDE 

Vyvěšeno : 12.11.2014

Sejmuto : 12.12.2014

Veřejnoprávní smlouva

O výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků.

Platnost smlouvy od 1.1.2015 do 31.12.2018

Více ZDE

Ustavující zasedání zastupitelstva

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Holštejn ZDE

Vyvěšeno : 24.10. 2014

Sejmuto : 7.11.2014

Oznámení o zahájení výběrového řízení

Bližší informace k výběrovému řízení k nahlédnutí ZDE

Záměr o prodeji pozemku

Záměr o pronájmu pozemků

Výsledek závěrečného přezkumu 2013

K nahlédnutí ZDE

Součástí zprávy je návrh závěrečného účtu pro rok 2013 ZDE

Vyvěšeno: 28.4.2014

Sejmuto : 15.5.2014

Schválený rozpočet na rok 2014

K nahlédnutí ZDE

Vyvěšeno 29.12.2013

Sňato 15.1.2014

Návrh rozpočtu pro rok 2014

Starosta obce zveřejňuje návrh rozpočtu pro rok 2014. Dokument k shlédnutí ZDE (pdf).

Vyvěšeno: 28.11.2013

Sejmuto: 28.12.2013

Záměr prodeje obecních pozemků

Obec Holštejn oznamuje záměr prodat obecní pozemky. Podrobnosti ZDE (pdf).

Datum vyvěšení : 13.9.2013

Datum sejmutí : 13.10.2013

Záměr o prodeji obecních pozemků

Obec Holštejn oznamuje záměr prodat obecní pozemky. Podrobnosti ZDE (pdf).

Datum vyvěšení : 16.6.2013

Datum sejmutí : 16.7.2013

Výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

Konečné přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 proběhlo 14.2.2013.

Celá zpráva je k nahlédnutí ZDE (pdf).

Datum vyvěšení: 26.4.2013

Datum sejmutí: 11.5.2013

Záměr o pronájmu pozemku

Obec Holštejn oznamuje záměr pronajmout obecní pozemek. Podrobnosti ZDE (pdf).

Datum vyvěšení: 5.4.2013

Datum sejmutí: 5.5.2013

Informace obecního úřadu

Obecní úřad vydal první informační leták roku 2013. Dokument k nahlédnutí ZDE (pdf).

Záměr

Obec Holštejn oznamuje záměr prodat obecní pozemek. Podrobnosti ZDE (pdf).

Datum vyvěšení: 11.10.2012

Datum sejmutí: 27.10.2012

Informace Obecního úřadu

Obecní úřad vydal druhý informační leták roku 2012. Dokument k nahlédnutí ZDE (pdf).

Záměr

Obec Holštejn oznamuje záměr prodeje. Dokument k nahlédnutí ZDE (.pdf)

Datum vyvěšení: 8.6.2012

Datum sejmutí: 25.6.2012

Informace obecního úřadu

Obecní úřad vydal první informační leták roku 2012. Dokument k nahlédnutí zde (pdf).

Záměr o prodeji obecních pozemků

Dokument k nahlédnutí ZDE.

datum vyvšení: 8.2.2012

datum sejmutí: 8.4.2012

Zelená i pro vaši obec

Zelena

Připomínáme občanům, že naše obec je zapojena do unikátního projektu „Zelená obec“.

V rámci tohoto projektu poskytuje svým občanům možnost zbavit se vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím sběrného boxu a tím významně přispět k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví člověka.

Výše zmíněný sběrný box je umístěn v místním pohostinství a veškeré informace o projektu Vám poskytne pan Beneš.