v Moravském krasu

Zastupitelstvo obce Holštejn

Ing. Petr Mynařík - starosta obce

e-mail : ou.holstejn@holstejn.eu

Telefon: +420 737 243 906

♦ zastupuje obec navenek
♦ vojenská správa – civilní obrana – krizové a havarijní komise
♦ rozvojové programy národních fondů, rozvojové programy EU
♦ příprava projektu pro investice, zpracování, vyhodnocení investičních záměrů
♦ aktiv pro občanské záležitosti
♦ kontrola dodržování obecně závazných vyhlášek
♦ IC, knihovna, propagace obce

JUDr. Ivan Moravec - místostarosta obce

e-mail : ou.holstejn@holstejn.eu

Telefon : 604 505 005


♦ zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti
♦ zajišťování a organizování prací při správě a údržbě obecního majetku
♦ kontrola prováděných investičních akcí v obci
♦ kultura v obci
♦ aktiv pro občanské záležitosti

Členové zastupitelstva

Miloslav Vymazal

Mgr. Johana Benešová

Tomáš Blažek