v Moravském krasu

Holóbkova mozeka

Pohádkový les Holštejn 2018

Rekonstrukce vodovodního řádu v obci

Od 5.4.2018 bude probíhat oprava vodovodní sítě dle přiložené mapy.

Podrobné informace najdete v letáku níže, nebo na obecní vývěsce naproti autobusové zastávce.

Podrobné informace k rekonstrukci

Mapa opravy

Terénní program SPONA - Společná cesta

Přednáška Ing. Josefa Plcha

Poplatky na rok 2018

Od 1.1.2018 vzniká povinnost dle OZV 2/2015  o místních poplatcích uhradit poplatek za svoz TDO, poplatek ze psa a poplatek z pronájmu pozemku na rok 2018.

Poplatek je splatný do 28.2. 2018, u TDO a trvale hlášených osob lze poplatek rozdělit na dvě rovnoměrné splátky se splatností do 28.2. a do 30.6.2018.

Částka za TDO činní 500,- Kč za osobu s trvalým pobytem  v obci, majitelé nemovitosti bez trv. pobytu 500,- Kč za objekt.

Poplatek ze psa činní 100,- za prvního psa a 150,- za druhého a dalšího psa.

Psa mohou přihlásit pouze osoby s trvale hlášeným pobytem v obci. 

Poplatek za pronájem obecního pozemku činní 2,-Kč za m2.

 

Poplatky lze uhradit hotově v kanceláři OU v době úředních hodin, nebo převodem na účet obce, jako variabilní symbol uveďte popisné nebo evidenční číslo budovy, do poznámky jméno majitele objektu.

Úřední hodiny:

Pondělí : 10°° - 12°°

              14°° - 18°°

Středa :  10°° - 12°°

              14°° - 18°°

Bankovní spojení obce:

          Komerční banka Blansko, č.ú.  11722631/0100

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Dne 29.11.2017 od 7°° do 15°°

Dokument k nahlédnutí

Upozornění pro návštěvníky nemocnice Blansko

Nový režim na parkovišti P1 a P2

Upozorneni-pro-navstevniky-nemocnice-blansko

Oznámení o svozu TDO

Společnost AVE oznamuje, že svoz komunálního odpadu bude prováděn i o

velikonočních svátcích.

Proto v pátek 14.4. proběhne svoz v normálním režimu.

Poplatky 2017

Od 1.1.2017 vzniká povinnost dle OZV 2/2015  o místních poplatcích uhradit poplatek za svoz TDO, poplatek ze psa a poplatek z pronájmu pozemku na rok 2017.

Poplatek je splatný do 28.2. 2017, u TDO a trvale hlášených osob lze poplatek rozdělit na dvě rovnoměrné splátky se splatností do 28.2. a do 30.6.2017.

Částka za TDO činní 500,- Kč za osobu s trvalým pobytem  v obci, majitelé nemovitosti bez trv. pobytu 500,- Kč za objekt.

Poplatek ze psa činní 100,- za prvního psa a 150,- za druhého a dalšího psa.

Psa mohou přihlásit pouze osoby s trvale hlášeným pobytem v obci. 

Poplatek za pronájem obecního pozemku činní 2,-Kč za m2.

Poplatky lze uhradit hotově v kanceláři OU v době úředních hodin, nebo převodem na účet obce, jako variabilní symbol uveďte popisné nebo evidenční číslo budovy.

Úřední hodiny:

Pondělí : 9°° - 11°°

           14°° - 18°°

Středa :  9°° - 11°°

           14°° - 18°°

Bankovní spojení obce:

          Komerční banka Blansko, č.ú.  11722631/0100

lesní mateřská škola Skalka

Školní ples v Lipovci

Více informací na přiložené pozvánce

Pozvanka 

Kontrola plynových kotlů a kotlů na tuhá paliva

Více informací ZDE 

Zpravodaj Vodárenské akciové společnosti

Vývoz odpadních jímek

 

Zájemci o vývoz septiků a ČOV

se mohou průběžně hlásit na obecním úřadě v době úředních hodin. Vyvážet se bude vždy několik jímek najednou (max. do 11m3) a dopravné se potom rozdělí stejným dílem.

Povídky z moravského hradu Holštejna

Při příležitosti 225. výročí, kdy obec Holštejn znovu získala status samostatné obce, vyšla kniha s názvem

Povídky z moravského hradu Holštejna, kterou napsal Karel Vágner a ilustroval Jiří Bednář.

Pro OU Holštejn vydal Jakub Gottwald, Tisk POINT s r.o.

Vydání první v nákladu 500 ks

Brno 2016.

Kopie-souboru-img_20160427_115553Img_20160427_115940

Prodejní cena 120,- Kč

Zakoupit knihu lze na OU v době úředních hodin, nebo v Hostinci Pod Hradem na Holštejně.

Kompostéry do každého domu

Leták ke stažení

Platí pro trv. hlášené obyvatele, chataře a chalupáře v obci.

Vyplněný leták odevzdejte v kanceláři O.Ú. nebo vložte do schránky u vchodu do budovy O.Ú

 !!! nejpozději do 10.března 2016 !!!

Tříkrálová sbírka 2016

Letošní holštejnští koledníci Vendulka Benešová, Staník Vymazal a Kubík Jarůšek v doprovodu dospělácké části sboru SDH Holštejn Petra Strachoně a Kuby Švába vybrali rekordní částku v historii Tříkrálové sbírky v naší obci, která činila celkem  5 435,- Kč.

                             DĚKUJEME!!!

Změny ve svozu TDO

Svoz komunálního odpadu je z 31.12.20415 přesunutý na

středu 30.12.2015

V roce 2016 bude pro Holštejn svozový den pro komunální odpad vždy LICHÝ PÁTEK, t.j. první svoz bude uskutečněn 8.1.2016.

Zpravodaj Vodárenské akciové společnosti

Nová služba Finanční správy

Varování

Platnost průkazů OZP (TP,ZTP,ZTP/P)

Zpravodaj Vodárenské akciové společnosti

Nová povinnost při nakládání s odpady - informace občanům

Podmínky ukládání KOVO odpadu a BIO odpadu  ZDE

Tříkrálová sbírka 2015

K nahlédnutí ZDE

OZNÁMENÍ

O vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí

k nahlédnutí ZDE

Vyvěšeno 11.2.2015

Sejmuto 11.3.2015 

Nabídka pozemků k pronájmu

K nahlédnutí ZDE 

Neznámý vlastník

Seznam neznámých vlastníků ZDE

informace k dohledání neznámého vlastníka lze podat na adrese :

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42

128 00 PRAHA 2

 - ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ VYŠKOV

NÁDRAŽNÍ 7

682 01 VYŠKOV

Tel : 516 426 616

Informace POLICIE ČR

POLICIE ČR zveřejňuje dokument, v němž je uvedeno, jak se chovat na místě činu.

Dokument k nahlédnutí ZDE (pdf).

Rehabilitace a masáže Vysočany

V obci Vysočany byl zahájen provoz rehabilitačního zdravotnického zařízení "fyzioterapie av", které poskytuje odborné služby pro ovlivnění neurologických, ortopedických, chirurgických, interních a dalších obtíží, například bolesti zad, krční páteře, vadné držení těla, stavy po úrazech, revmatická onemocnění, osteoporóza a další. Součástí odborných služeb je mimo jiné léčebná tělesná výchova, měkké a mobilizační techniky, manuální lymfodrenáže, klasické a reflexní masáže. Služby jsou poskytovány ambulantně v budově místní ošetřovny nebo formou domácí péče pro špatně mobilní občany. Provozní doba dle individuální domluvy. Podrobné informace a ceník služeb naleznete na webových stránkách www.fyzio-av.cz. Kontakty pro objednání nebo dotazy na čísle 731 743 163 nebo na emailu info@fyzio-av.cz

6485

Informace z kominictví a Klempířství Jan Vintr, Lipovec

Kominictví a Klempířství Jan Vintr vypracovalo dokument (pdf), informující občany o provádění kominických prací u občanů, a náležitostech s tím spojených.

Péče o vodoměry

Vodárenská akciová společnost zveřejňuje dokument, v němž je uvedeno, jak pečovat nejen v zimním období o vodoměr. Dokument k nahlédnutí ZDE (pdf).

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí

Společnost E-ON upozorňuje v přiloženém dokumentu na nutnost odstranění a ořezu dřevin v ochranném pásmu nadzemního vedení. Dokument k nahlédnutí ZDE (pdf).

Informace o provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Zemské společenstvo mistrů kominických na Moravě se sídlem v Brně ve spolupráci
s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje a Krajským úřadem
Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství upozorňuje
majitele spotřebičů paliv napojených na spalinovou cestu o změně právních předpisů
týkajících se čistění, kontroly a revize komínů / spalinové cesty/.
Další informace v přiloženém dokumentu (pdf).

Sloučení dispečinku Boskovice a Blansko od data 11.1.2012, změna telefonu pro hlášení poruch na vodovodu

Sdělení určené zejména pro zákazníky VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Boskovice v regionu Blanenska: Od data 11.1.2012 dochází ke sloučení dispečinků Boskovice a Blansko do jednoho centrálního dispečinku umístěného v Boskovicích. Naši zákazníci mohou tedy od data 11.1.2012 hlásit poruchy na vodovodu pouze na dispečink Boskovice - tel.: 516 427 249, 516 453 131. Další kontakty jsou k dispozici na www stránkách -
 http://www.vodarenska.cz/divize-boskovice/kontakty.