v Moravském krasu

Územní plán obce Holštejn

12.10.2015

Zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném 31.10.2011 vydalo formou Veřejné vyhlášky  Územní plán obce Holštejn.

K nahlédnutí je textová částodůvodnění a výkresová dokumentace (pdf).