v Moravském krasu

Zajímavosti, nejen o obci .....

Lidem se otevře Amatérská jeskyně

Při příležitosti čtyřicátého výročí objevu Amatérské jeskyně Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras a speleologické skupiny Plánivy, Topas a Pustý žleb připravily den otevřených dveří. Lidé tak mohou spatřit část z nejdelšího jeskynního systému v České republice.

Běžně nepřístupná jeskyně se otevře už tuto sobotu 10.10.2009. „První skupina půjde v devět hodin, poslední vstup je pak v šestnáct hodin,“ řekl Antonín Tůma ze Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Ten upřesnil, že chodit se bude v desetičlenných skupinách vždy po dvaceti minutách.

Sraz zájemců bude v údolí Pustý žleb, v meandru Koňský spád, asi dva a půl kilometru severně od Punkevních jeskyní u portálu štoly. „Bude se procházet Ministerská trasa a Absolónův dóm. Není to nijak náročné, celkově to je i se zpáteční cestou kolem devíti set metrů,“ prozradil Tůma, který upozornil, že k jeskyni musí lidé dojít pěšky výhradně po turistických značkách.

Protože jeskyně je veřejnosti nepřístupná, musí si zájemci obstarat určité vybavení. „Povinná je pevná obuv, svítilna a přilba, stačí i cyklistická. Protože jsou v jeskyni kaluže, doporučujeme i holínky a oděv, u kterého nevadí ušpinění,“ uvedl Petr Polák, předseda Plánivské skupiny, která před čtyřiceti lety Amatérskou jeskyni objevila.

Na prohlídky se podle Antonína Tůmy zájemci musí předem přihlásit na e–mailové adrese hynek.skorepa@nature.cz. „Tam napíší jména všech účastníků a požadované datum a čas. Bez přihlášení se lidé do jeskyně určitě nedostanou,“ upřesnil Tůma a dodal, že o prohlídky je velký zájem. „Soboty už jsou plné, o nedělích je ještě pár vstupů volných,“ sdělil Tůma. Více...

 

Publikováno: 7.10.2009
Zdroj: Blanenský deník

Hoštejn, obec nad údolím Moravské Sázavy

Mnohem dříve než o městečku a později vesnici Hoštejně přinášejí prameny informace o hradu stejného jména, který byl vybudován na strmém kopci nad údolím Moravské Sázavy.
V době svého největšího rozkvětu tvořil hradní komplex vlastní hrad - hradní palác (29 x 9,5 m) obklopený okružním valem s příkopem, který zde stál nejpozději ve druhé pol. 13 století. V roce 1446 se o Hoštejně hovoří již jako o zbořeném hradu.

Divíte se? Tak nemusíte. Ano, čtete to správně, obec se skoro stejným názvem, jako ta naše, existuje.

Co mají společného obce Holštejn a Hoštejn?

♦ balancují na hranicích okresů
♦ zříceninu hradu
♦ skoro stejný název
♦ malebné kouzlo
♦ podobné emailové adresy   
♦ ou.hostejn@hostejn.cz  / ou.holstejn@holstejn.eu

Další zprávy uvádí, že v roce 1622 císař Ferdinand II. daroval zábřežské panství spolu s Hoštejnem Karlovi z Lichtenštejna a to zůstalo v majetku tohoto rodu do roku 1945. V roce 1769 byla na kopci postavena kaple, která byla slavnostně vysvěcena v roce 1773 a zasvěcena sv. Anně. V roce 1815 byla kaple sv. Anny přestavěna na malý kostelíček.

Význam Hoštejna vzrostl teprve v souvislosti s vybudováním železniční tratě Olomouc - Praha. Železničním spojením v roce 1845 a zrušením poddanství v roce 1848 se před obyvateli Hoštejna otevřely nové perspektivy. Řádná silnice ze Zábřeha přes Kosov a Hoštejn do Tatenice byla postavena až v letech 1891-1895. Na ni později navázala silnička údolím Březné k Drozdovské Pile a dále k Jedlí, kterou postavili Lichtenštejnové.

V roce 1847 byl na hradním kopci nad Hoštejnem postaven jehlan památníku otevření železniční tratě. Prý byl spíše svědectvím milionových zisků podnikatelské rodiny Kleinů z Loučné nad Desnou, majitelů trati.

Zajímavé odkazy vztahující se k obci Hoštejn.

Obecní stránky

Zřícenina Hoštejn

Tábořiště Hoštejn


Turistický průvodce s GPS

Texty a fotografie čerpány z obecního webu Hoštejn