v Moravském krasu

Jeskyně Holštejnská - Nezaměstnaných

Jeskyně se nachází v severní části Moravského krasu s vchody na úpatí Holštejnského údolí v nadmořské výšce 476 m n.m. Nejprve byla objevena jeskyně Nezaměstnaných v roce 1946, objevil ji "Holštejnský skalní duch" J.Keprt, který sám vykopal prvních 25 m. Jeho následovníci přišli až v roce 1966 a začali kopat o 20 m dál jižněji a po měsíci kopání objevili dne 21.8.1966 nízkou chodbu s bohatou krápníkovou výzdobou, a ta pro svou jedinečnost dostala jméno Holštejnská jeskyně. Po průzkumu byl vchod do jeskyně opět zasypán a nový vchod byl vyhlouben až v roce 1967, poté se začaly razit první metry průkopů. Nejprve byl odpad z ražení ukládán v jeskyni, později byl vyvážen na kolečkách před jeskyni, práce byly urychleny elektrifikací jeskyně a používáním zbíječky. V roce 1977 byla zakázána ražba dalších chodeb v Holštejnské jeskyni a tak se jeskyňáři rozhodli pokračovat v průzkumu jeskyně Nezaměstnaných. Byly vyčištěny staré průkopy a razily se nové. Dne 26.10.1986 byla propojena s jeskyní Holštejnskou, vznikla tak jedinečná jeskyně se šířkou 56m a bohatou krápníkovou výzdobou. Jeskyňáři však pokračovali dál v ražení tunelů, protože potřebovali jeskyni propojit s některým závrtem, aby jeskyně větrala a klesla tak hranice radonu. To se povedlo v týdnu 2. - 6.7. 1993 při akci "Kopmaniáda93" celkem 60 lidí ve třech týmech po 6 hodinových směnách razily průkop k závrtu č.74, toho dosáhly po 69 hodinách čisté práce. Za dobu 30 let práce v jeskyni, bylo uvolněno 600m chodeb. Za zmínku stojí i to, že při výkopech byly nalezeny pozůstatky mamuta - stolička a obratel, parohy ze soba, kosti a zuby nosorožce, kosti a čelist medvěda, dále mnoho pozůstatků z bizona, hyeny a vlka. V roce 1996 přestala jeskyně Holštejnská formálně existovat, její vchod byl uzavřen betonovou zdí. Přístup do jeskyně je teď možný jen přes jeskyni Nezaměstnaných. V roce 2001 začala a také byla dokončena úprava vchodu jeskyně Nezaměstnaných, byla vybudována betonová kobka pro kompresor a elektrický rozvaděč. V roce 2002 byly také provedeny drobné úpravy okolí vchodu do jeskyně a pokračuje se v jejím průzkumu.

Jeskyně Hladomorna

Nachází se pod hradem, v době jeho existence sloužila jako hradní vězení . Vedla do něj přístupová chodba dlouhá 14 m. Sama jeskyně je vysoká 17 m a její rozměry jsou 25 x 35 m. Jsou k ní připojeny 4 menší síně, z nichž jedna je propojena skrytým průduchem s povrchem. Tudy se mohlo z vězení uprchnout, ale většina obětí  o tom asi nevěděla. Což se domníváme díky tomu, že dno jeskyně je pokryto množstvím balvanů, které se utrhly ze stropu a v hlíně mezi nimi bylo nalezeno množství lidských pozůstatků a také brnění, ostruhy a jiné kovové předměty. Hrad Holštejn byl jistou dobu v držení loupeživých rytířů a ti své oběti házeli dovnitř otvorem ve stropě. Při průzkumu jeskyně objevili badatelé J. Wankel a K. Absolon ručně tesané schůdky, které vedly od otvoru na hradní náměstí. Tato chodba je dnes bohužel bezpečně uzavřena a zasypána, takže po ní není ani stopy. Do hladomorny se chodí otvorem vybouraným při úpatí skály. V hladomorně dnes zimují vzácní netopýři, netopýr velký a ušatý.

Jeskyně Nová rasovna

Je to ponorná jeskyně, která dostala název podle toho, že do ní lidé v minulosti házeli nemocná a uhynulá zvířata. První zmínky o průzkumu podzemí Nové Rasovy jsou z roku 1833, kdy dva horníci provedli průzkum prvních 56 m na rozkaz knížete Salma. V hloubce 56 m je zastavila "hluboká voda". Tuto překážku překonal až dr. Wankel, který se se svými kolegy dostal až do hloubky 330 m. Velký zájem o průzkum Nové Rasovny projevil i prof. Karel Absolon, ten tu začal pracovat v roce 1899. V roce 1906 dosahuje délka všech zmapovaných chodeb 1060 m. V roce 1935-36 se pokoušeli odčerpat vodu z Rasovny a provést průzkum ostatních prostor, tento experiment se však nezdařil. V letech 1973-78 byly v podzemí Rasovny instalovány nejprve lanové žebříky a později pevné kovové. Bylo také provedeno zabezpečení přístupové šachty ocelovou mříží. Po jejich dokončení byly objeveny nové prostory o délce 150 m a byl také nalezen odtokový systém Bílé vody. Dále průzkum Nové Rasovny probíhal pomalu, pomáhali i potápěči. Ti dokázali postupně objevit a zmapovat celý odtokový systém Bílé vody od ponoru až po Macochu. V roce 1995 byl učiněn zajímavý objev v podobě 15 m dlouhého krápníkového vodopádu v jednom z komínů jeskyně. Koncem roku 1995 byl průzkum této jeskyně na pár let pozastaven. V současné době jsou práce v Nové Rasovně v plném proudu a speleologové očekávají nové objevy v dosud neprozkoumaných partiích.

Jeskyně Stará Rasovna

Je to závěrná stěna Holštejnského údolí tvořeného Bílou vodou. Tvoří ji dvě terasy vysoké 3 m a 18 m. První třímetrová terasa je u hlavního ponoru Bílé vody Nová Rasovna. Pokud teče moc vody, ponor se zahltí a dojde k vytvoření obrovského jezera, které se po dosažení výšky 6 m přelévá do Staré Rasovny pod druhou 18ti metrovou terasou. V areálu Staré Rasovny je též řada zajímavých jeskyní, jednou z nich je i Ledová jeskyně, která souvisí s trvale zaledněnými prostorami sousední jeskyně Piková dáma.